Kontakt

Obecné služby Očová

Remeselný dvor

ulica SNP č. 402/105

962 23 Očová

IČO:  45028371

DIČ:  2022834517

 

 

osocova@mail.t-com.sk

kontakt@remeselnydvor-ocova.eu

045/5349 668 , 0905 609 795, 0917 200 425

Prevádzková doba:  pondelok –  piatok  od 7.30 do 15. 30 hod.

V prípade záujmu o iný prevádzkový čas je tento potrebné dohodnúť osobne alebo telefonicky v sídle Obecných služieb Očová.