Aktivity

Firma Obecné služby Očová vyvíja svoju činnosť viacerými smermi. Hlavným je plnenie základných verejných a verejnoprospešných úloh (pozri zriaďovaciu listinu). Okrem toho vykonáva podnikateľské aktivity pre  občanov a firmy v oblasti predaja vybraných tovarov a služieb, o ktorých sa podrobne počítate v časti Služby.

Správna separácia komunálneho odpadu  je veľmi dôležitá pre naše životné prostredie, pre obec i každého z nás. Obecné služby sú prevádzkovateľom Zberného dvora v obci Očová. O možnosti jeho využitia sa dozviete v podstránke  Zberný dvor.

Správne využitie voľného času našich detí počas prázdnin  je významné nielen pre ne, ale aj pre ich rodičov. Ponúkame dva turnusy 5-dňového denného letného tábora zameraného na pobyt v krásnej prírode, posedenie pri ohni spojené s opekaním, jazdenie na koňoch, ručné práce ako napr. zdobenie perníkov, výroba šperkov, práca s hlinou a mnoho ďalších aktivít, ktoré sa vašim deťom určite zapáčia (pozri Tábor).

Zachovanie tradičných ľudových zručností prostredníctvom  jedno, viacdenných,  ale aj týždňových kurzov remesiel a tvorivých dielní  je  ďalšou činnosťou, ktorej sa venujeme. Ponúkame kurzy zamerané na prácu  s tradičnými materiálmi ako je drevo, textil, hlina, sklo, prútie.

Očovania patria k najaktívnejším zachovávateľom ľudových tradícií v oblasti Podpoľania. Vrcholným podujatím tejto činnosti je folklórny festival Očovská folklórna hruda, ktorá sa každoročne koná v auguste a väčšina sprievodných podujatí sa realizuje v Remeselnom dome.

V priestoroch Remeselného dvora sú inštalované príležitostné i stále prezentácie umeleckých diel. Medzi stále patrí Očovské minimúzeum v dvoch miestnostiach –  v jednej prezentujeme odevy i obuv obyvateľov Očovej a druhej ich pracovné nástroje a pomôcky každodennej potreby.