Remeslá

Ľudové remeslá sprevádzajú ľudstvo odpradávna. Ich výsledkom sú produkty, s ktorými sa v súčasnosti stretávame prevažne v múzeách, na výstavách, v obchodoch s ponukou tradičnej umeleckej výroby, na jarmokoch a trhoch. Sú to prevažne pozostatky toho, čo po dlhé stáročia zabezpečovalo väčšinu životných potrieb človeka. Našou snahou je, aby sa ľudové remeslá naďalej zachovali, preto vám ponúkame možnosť nazrieť do histórie niektorých ľudových remesiel a naučiť sa ich výrobné postupy. Pri výučbe remesiel chceme priblížiť prácu s hlinou, s prútim, tkanie pokrovcov, vyšívanie krivou ihlou, kováčsku dielňu, výrobu syra, drevorezbu, kosenie trávy ručnou  kosou, pečenie chleba, vypaľovanie obrázkov do dreva, výrobu drevených hudobných nástrojov, výrobu a zdobenie perníkov a kraslíc alebo enkaustickú maľbu.

Prihláška na kurz

Cenník kurzov pre dospelých

Stredoškoláci cenník kurzov