Služby

Firma Obecné služby Očová ponúka občanom – jednotlivcom, ako aj  firmám a všetkým ostatným záujemcom v rámci svojej činnosti rôzne služby. Využíva pritom vlastné strojové vybavenie, ako je.:

Univerzálny traktor John Deere 5820:   na dopravu  materiálov (štrk, piesok, palivové drevo a pod.), na drvenie konárov a drevnej hmoty neseným štiepkovačom,  kosenie mulčovacou kosačkou bez potreby zberu posekanej trávy, oranie veľkých záhrad

Malotraktor Farmár 4100:   na dopravu materiálov ( štrk, piesok, palivové drevo a pod.),oranie a rotavátorovanie menších záhrad

Rýpadlo-nakladač :na rôzne zemné a stavebné práce, nakladanie sypkých materiálov, kopanie rýh, kanálov

Traktorová kosačka John Deere: na kosenie rovných plôch

Ponuka ručných prác : kosenie krovinorezom STIHL FS 480, pílenie motorovou pílou RMP STIHL 026, strihanie motorovou pílou,  hutnenie vibračnou doskou Wacker VP 1750,  stolárske a zámočnícke práce, pomocné robotnícke práce

Ostatné služby – prenájom:   prívesu Eurotrailer ZV-968 YC 10 , Grand super prívesu ZV 471 YC 4m len za traktorom, miešačky,  VOKu 7m3 , záhradného  stanu.

Predávame aj: vápno, cement, plastové nádoby na odpad čierne i farebné 120 a 240 l, plynové fľaše 2 a  10 kg, štrk, piesok, štrkodrvu, makadam, príp. iný materiál podľa aktuálnej ponuky a  objednávky záujemcu.

Do pôsobnosti našej firmy patrí aj starostlivosť o miestny cintorín. Jeho správcu pána Jána Pohorelca môžete v prípade potreby zastihnúť na telefónnom čísle:  0908 410 269

Pre kolektívy i jednotlivcov v priestoroch Remeselného dvora ponúkame na  krátkodobý i dlhodobý prenájom konferenčné priestory vybavené počítačovou technikou a internetom s kapacitou 35 – 70 osôb  na vzdelávacie, spoločenské, kultúrne aktivity, workshopy, školenia a iné podobné akcie. Po dohode je možné realizovať ďalšie aktivity podľa vášho záujmu a našich možností.

Cenník Obecných služieb

Smernica o cenách č. 1/2017

Sadzobník cien platný od 01.02.2018

Reklamačný poriadok