Z Očovej na Taiwan

Príbeh, ktorý vám chceme priblížiť, začal začiatkom februára  2018. Práve vtedy volal pán Martin Podstavek, vedúci Slovenského ekonomického a kultúrneho úradu v Taipei z Taiwanu, o.i. obdivovateľ očovského folklóru,  riaditeľovi P. Holíkovi  so žiadosťou – ponukou vystaviť očovské kroje a tradičné ľudové náradie používané v minulosti v Očovej i Podpoľaní, na festivale 2018 YIlan International Children’s Folklore & Folkgame Festival od  07.07. do 19.08.2018. Nasledovali týždne telefonickej i e-mailovej komunikácie, rozhovory  s viacerými zaineresovanými ľuďmi , mnoho otázok, na ktoré sme hľadali odpovede. Až prišla tá najdôležitejšia  – oficiálne pozvanie na spomínaný festival a termín zaslania všetkých požadovaných predmetov, ktorým bol koniec marca.

Artefakty, ktoré sme vyberali z Minimúzea umiestneného v Remeselnom dvore a  ktoré sú majetkom OZ Očovan, sme preto museli  zostaviť, zabaliť, označiť, pofotiť, popísať a urobiť veľmi podrobný zoznam. Tento obsahoval nielen názov predmetu či kroja, ale aj obdobie, z ktorého pochádza, dôvod používania  v minulosti, z akého je materiálu. Dôležité bolo odváženie každého balíka i krabice, pretože zásielka cestovala cez Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR diplomatickou poštou prostredníctvom leteckej prepravnej spoločnosti Air Cargo Global do hlavného mesta Taiwanu Taipei.

Spomínané pozvanie pre P. Holíka súvisí s jeho dvomi úlohami  na festivale: 1. tesne pred jeho začiatkom pomôcť správne inštalovať jednotlivé časti a 2. v rámci predstavenia Slovenska prezentovať fujaru, zachovávanie tradičných remesiel v Remeselnom dvore a realizovať školu ľudového tanca.

Ako s  priaznivcami očovského i slovenského folklóru, ale aj priaznivcami zachovávania tradičných ľudových remesiel, sa chceme s vami podeliť o túto výnimočnú účasť (festivalu sa zúčastní okolo 100 súborov z celého sveta, iba jeden vystavovateľ krojov a tradičného ľudového náradia zo Slovenska)  a prinášame vám v tejto časti zábery  z príprav i samotného pobytu  (vďaka úžasne ochotnej pani Mgr. Chen LIANG Podstavek, PhD. z SEKÚ v Taipei). Preto nás sledujte – tak sa k vám dostanú najnovšie  informácie o krokoch nášho zástupcu na tejto akcii.

Dňa 07.07.2018 sa slávnostným ceremoniálom začal v meste Ylan hore uvedený festival. Súčasťou otvorenia slovenskej expozície bola aj ukážka hry na fujaru, ktorá zaujala –  tu pozri. Festival má dennú návštevnosť 10 000 ľudí.

Skôr, ako si P. Holík zbalil kufre, poskytoval rozhovor najväčšej taiwanskej tlačovej agentúre CNA, na ktorom sa okrem pána Podstavka s manželkou zúčastnil aj generálny riaditeľ spomínanej agentúry.  Potom nasledovalo už len fotenie s obdivovateľmi, s vedúci SEKU v Taipei s manželkou a cesta na letisko. Kroje a ostatné artefakty expozície ostávajú naďalej na Taiwane, kde budú nielen do konca konania spomínaného festivalu, ale budú vystavené na ďalšej výstave v hlavnom meste Taipei.
 

2019

Druhým významným miestom, na ktorom si môžu návštevníci pozrieť vystavené očovské kroje a tradičné pracovné náradie, je Centrálna národná knižnica v hlavnom meste Taipei v termíne od 02.04. do 12.05.2019. Organizácii, príprave, usporiadaniu jednotlivých častí i otvoreniu sa venovali zamestnanci SEKÚ v Taipei. O jednotlivých etapách sa dočítate na:

príprava

propagácia

otvorenie

informovanie taiwanskými médiami

informovanie MZV a EZ SR