Projekty

Firma Obecné služby Očová sa v rámci Operačného programu Ľudské zdroje financovaného  z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR zapojila do realizácie týchto projektov:

Národný projekt  “Šanca na zamestnanie” v období  od  01.12.2015 do 31.08.2016

Národný projekt “Cesta z kruhu nezamestnanosti” v období od 01.05.2016 do 31.07.2017, dodatok v období od 01.06. 2016 do 31.08.2017

Národný projekt  “Praxou k zamestnaniu” v období od 01.06.2017 do 31.01.2018

Národný projekt “Šanca pre mladých”  v období od 01.01.2018 do 31.07.2018

Národný projekt ” Reštart – príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – opatrenie č.2″  v období od 01.01.2018 do 30.06.2018

Národný projekt “Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce  – 4 ”   v období  od 01.02.2019 do 31.10.2019