Očovská folklórna hruda

Očovská folklórna hruda (OFH) je festivalom tradičnej ľudovej kultúry, ktorá je v Očovej zakorenená od počiatku. Obec Očová je unikátna vlastným dedičstvom tradičnej ľudovej kultúry, ktorej nositeľom je predovšetkým Folklórny súbor Očovan.

Tradície sa organizovane v Očovej zachovávajú od roku 1936; od roku 2004 festival OFH organizujú obec Očová , Folklórne združenie OČOVAN a Poľnohospodárske družstvo v Očovej. Na príprave tohto podujatia sa  hlavne po technickej stránke podieľajú  Obecné služby Očová. Za relatívne krátke obdobie upútala OFH pozornosť širokej verejnosti a prekonala regionálny rozmer. Festival vytvára priestor pre prezentáciu nositeľov tradícií od starších generácií po najmladšie, od amatérov po profesionálov. Festival je stretnutím priaznivcov ľudových piesní, nástrojov, tanca a tradícií. Bohatý program spestruje aj jarmok remesiel, tvorivé dielne majstrov, tradičná chuť domácich výrobkov, výstavy a mnohé ďalšie sprievodné aktivity prebiehajúce väčšinou v Remeselnom dvore.

Pre predajcov  i remeselníkov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na našom podujatí, pridávame prihlášku, ktorú je potrebné podľa pokynov vyplniť a doručiť – prihláška.  Bez uvedenej prihlášky nebudú zaradení do výberu predávajúcich.

Bližšie informácie: kontakt@remeselnydvor-ocova.eu

                                  telefón: 045/5349 668 , 0905 609 795, 0917 200 425

Očovská folklórna hruda sa v roku 2019 uskutoční v dňoch 09. až 11. 08. 2019

Účastníci  OFH 2018

Fotografie z hlavného programu, ale aj zo sprievodných podujatí OFH 2018, si môžete pozrieť na FB stránke Obecných služieb