Deň Zeme v Očovej

Aj v tomto roku si v Očovej pripomenieme Deň Zeme – dobrovoľnícku akciu zameranú na zlepšenie životného prostredia. Pre viac informácií pozri priložený plagát 

.