Príprava OFH 2019

Napriek tomu, že zima je v plnom prúde, organizátori už pripravujú ďalší ročník folklórneho festivalu Očovská folklórna hruda 2019. Tento sa bude konať v dňoch 09. až 11. 08. 2019. Pre predajcov i remeselníkov prinášame prihlášku k predaju, ktorú je potrebné vyplniť a doručiť podľa pokynov v nej. Bez nej nebudú zaradení do výberu.