Zimná údržba miestnych komunikácií

Obec Očová, Obecné služby Očová a Poľnohospodárske družstvo Očová spolu zabezpečujú zimnú údržbu miestnych komunikácií. Na jej plynulé organizovanie je vypracovaný plán, ktorý si môžete prečítať tu